PSZOK


Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Białczyk

PSZOK przeznaczony jest do czasowego zbierania oraz przeładunku posegregowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Obsługiwać będzie teren gminy Witnica. Na terenie PSZOK w oddzielnych kontenerach będą składowane odpady posegregowane przed dostarczeniem. Przywiezione odpady będą jedynie przenoszone z pojazdu do odpowiedniego kontenera.

Inwestycja realizowana będzie dwuetapowo. Etap I zawiera wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PSZOK. Etap docelowy stanowi rezerwę terenu w przypadku konieczności powiększenia pojemności punktu i zwiększenia jego funkcjonalności.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)