Gimnazjum nr 4 - Gorzów Wlkp.


Gimnazjum nr 4 w Gorzowie Wlkp. ul. Grobla 68a

projekt zakończony pozwoleniem na budowę, niezrealizowany

Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę szkoły w celu przystosowania obiektu do obecnych standardów w zakresie: lokalizacji szatni, sanitariatów i części pomieszczeń dydaktycznych oraz zmiany układu komunikacyjnego parteru i piwnic w części objętej opracowaniem.

Zasadniczy budynek szkoły jest obiektem przedwojennym objętym ochroną konserwatorską. Dlatego staraliśmy się maksymalnie uszanować zastaną zabytkową substancję gimnazjum, zwłaszcza jej zewnętrzny wystrój.

Nowe elementy:
  • łącznik między istniejącymi budynkami,
  • dobudówka od strony boiska.
Projekt rozbudowy - widok od strony boiska